Skulpturer / Full size frit fald
 
 
 
 
 
 
Full size frit fald
 
 
papirfibermasse
 
1.90m x 1,50m 

Full size frit fald